Artikler med emnet: melatonin

Melatoninbehandling - en succes i HD-mus

Melatoninbehandling - en succes i HD-mus

Melatonin forsinker sygdomsdebut og forlænger levetiden for Huntington's chorea-mus - virker det mon også i patienter

Professor Ed Wild 1. november 2011