Terry Jo Bichell

Skribent

Nashville, Tennessee, USA

Terry Jo Vetters Bichell studerer neurovidenskab ved "The Brain Institute, Vanderbilt University" i Nashville, Tenessee, USA ved vejleder Dr. Aaron Bowman. Terrys forskning fokuserer på at beskrive interaktioner imellem gener og miljø ved Huntingtons Sygdom ved hjælp af HS-mus. Terry undersøger, hvordan det påvirker striatum hos præsymptomatiske mus at blive eksponeret for mangan for at forstå, hvordan det mutante huntingtin reagerer på miljømæssige stressfaktorer i modsætning til vildtype huntingtin. Hun håber, at hendes forskning vil føre til behandlinger, såvel som biomarkører for Huntingtons Sygdom.

Artikler skrevet af Terry Jo Bichell