Ed WildSkrevet af Professor Ed Wild Redigeret af Dr Jeff Carroll Oversat af Majken Siersbæk

Det amerikanske “National Institut for Health´s (NIH’s) Office for Research Integrity” har besluttet at Dr Paul Muchowski, der forsker i Huntingtons Sygdom og som tidligere var ansat ved “Gladstone Instittutet” ved “University of California San Francisco”, begik “videnskabelig uredelighed ved at forfalske og fabrikere data” i adskillige fondsansøgninger. Hvad betyder dette for Muchowskis publicerede forskning indenfor HS-terapi?

Det amerikanske “National Institute for Health´s (NIH’s) Office for Research Integrity” har besluttet, at den fremtrædende forsker i Huntingtons Sygdom Dr Paul Muschowski, fra “Gladstone Instituttet” på “University of California, San Francisco”, begik “videnskabelig uredelighed ved at forfalske og fabrikere data” i adskillige fondsansøgninger. Muchowski har nu trukket sig tilbage fra sin stilling ved Gladstone Instituttet.

Som leder af en stor gruppe, der forsker i Huntingtons Sygdom, er Muchowski blevet kædet sammen med nogle af de mest iøjnefaldende forskningsgennembrud i de seneste år - inklusiv lægemiddelkandidater for KMO-hæmning og CB2-aktivering. Hans forskning har optrådt i nogle af de bedste forskningstidsskrifter og vi har rapporteret dem her på HDBuzz.

Muchowskis fondsansøgninger blev gennemlæst i detaljer af ansatte ved Gladstone Instituttet og NIH. Undersøgelsen afslørede fire tilfælde hvor arbejde der blev beskrevet som værende afsluttet aldrig var blevet udført, og ét tilfælde hvor én type hjernecelle på et billede var blevet angivet som en anden type hjernecelle.

NIH konkluderede, at Muchowski begik “videnskabelig uredelighed ved at forfalske og fabrikere data”. Muchowski accepterede dommen og accepterede, at hans forskning bliver overvåget i to år, men NIH tillod ham at beholde sine fondspenge og at ansøge om yderligere bevillinger.

Så betyder denne dom, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved nogle forskningsmæssige resultater indenfor Huntingtons Sygdom? Den fulde effekt af dommen ses måske først om noget tid, men det er betryggende, at efter to grundige undersøgelser er der ingen af de involverede, så hvidt vi kender til, der har ytret ønske om at trække noget af Muchowskis publiceret forskning tilbage.

Lige så vigtigt er det, at uafhængige forskere, der arbejder på KMO- og CB2-signaleringsvejene samt på andre resultater fra Muchowskis gruppe, har data der understøtter de publicerede resultater. Så - på baggrund af de informationer, der er tilgængelige i øjeblikket kan vi fortælle at - denne udvikling betyder ikke at vi skal opgive den lovende forskning.

Vi beklager at måtte starte forskningsnyt 2013 med en sort sky hængende over hovedet, men tag vores ord for gode varer når vi siger, at der er bedre nyheder på vej.